Angst

Psykolog med speciale i angst

Angst er som udgangspunkt en naturlig og livsnødvendig reaktion i ethvert menneske som oplever en farlig situation. På et helt basalt plan har vi brug for at kunne føle angst for at kunne overleve. Angsten sørger for, at når vi er i en situation vi oplever som farlig, så bliver vi mere opmærksomme, niveauet af energi som er til rådighed i kroppen stiger, hjertet banker hurtigere og på få sekunder er vi parat til kamp eller flugt. Det er det angsten er beregnet til.

Udgangspunktet i al tale om angst her er, at det at være i stand til at opleve angst er normalt, nødvendigt og sundt. Alle mennesker uden undtagelse oplever angst i masser af forskellige situationer. På den måde er angst er et normalt og dagligt fænomen, og det er noget vi alle kender til. Så længe angst spiller en almindelig og rimelig afbalanceret rolle i vores liv, så giver det os ikke nogen særlige problemer.

Der kan imidlertid ske det, at angsten går hen og bliver større end den behøver at være, i nogle bestemte situationer. Man kunne sige at oplevelsen af angst bliver uforholdsmæssig stor i forhold til det der forårsager den. Hvis risikoen eller graden af farlighed, i forhold til et eller andet objekt eller en eller anden situation, er lille, men angsten er stor, ja, så er tingene gledet ud af balance. Og det er i den slags situationer at vi kan begynde at se på angst som et problem.

Hvordan behandler man angst?

Hvis du er på udkig efter en psykolog med speciale i angst behandling, så er det formentlig fordi du oplever angst som er blevet et problem i dit liv. Så er det en god ide at komme igang med at arbejde med at nedbringe angsten.

Den mest effektive metode til at arbejde med behandling af angst er kognitiv terapi. Også sommetider kaldet kognitiv adfærdsterapi. Metoden er i udgangspunktet udviklet i USA, hvor den kaldes CBT eller Cognitive Behavior Therapi. Videnskaben er helt klar på det punkt at kognitiv adfærdsterapi er den mest effektive metode til at reducere angst. Det er også en af de mest effektive tilgange til at behandle depression.

Kort fortalt handler den kognitive metode om at se på et problem som angst, ud fra den grundopfattelse, at angsten opstår og opretholdes som et problem for en person, gennem en kombination af det som sker i tankerne, følelserne, kroppen og ens adfærd eller handlinger.

Derfor ligger løsningen i at komme angsten til livs, eller få den bragt ned til et niveau der er til at leve med, gennem at arbejde med at underminere de elementer som opretholder angsten i tanke, følelse, krop og handling.

Kognitiv terapi overfor angst

Hvad tankerne angår, så går man efter at nedbryde eller ændre de tanker som bidrager til at der opstår angst. Indenfor kognitiv terapi bruger man ofte begrebet “omstrukturering” af tankerne. Der er altid en vis form for logik i de tanker der medfører at angsten opstår. Men selvom der kan være en form for logik, så er det ofte sådan, at de tanker der fører til angst ikke altid er særlig realistiske. Den måde man arbejder med tankerne er at udfordre dem og gå ind i en form for rationel argumentation med dem.

Det interessante ved det er, at selvom tankerne spiller en stor rolle i forhold til at angsten opstår, og de kan ved første øjekast virke overvældende og meget dominerende, så responderer vores tankeverden på gode argumenter. De tanker man har om angst, er ofte nogle tanker man går med for sig selv og ikke deler med andre. Det kan være man synes de tanker er lidt pinlige, og man har måske i det hele taget ikke lyst til at fortælle andre om at man har angst. Det resulterer i, at de tanker vi har som fører til angst ofte får lov at husere i os uden at blive udfordret.

Angsten kan virke overvældende til at starte med. Hvis man har angst, kan man måske få den tanke at man har for mange angstvoldende tanker, til at det nogensinde kan lade sig gøre komme af med dem igen. Det kan se ud som om at opgaven er for stor.

Man kan frygte, at man ikke kan komme af med angsten igen, og det kan jo i sig selv føre til mere angst og ubehag. Oven i den angst der er hovedproblemet, og angsten for at man ikke kan komme af med angsten igen, så kan der også være en angst for selve angsten. Man går nemt og er bange for hvornår man får et angstanfald igen. Angstanfald, og det at man godt ved at den angst man har overfor hvad end det nu er, er større end den burde være, kan også virke underminerende på ens selvværd.

Der kan således være et helt system af angst med mange elementer i, og hele systemet kan virke lidt selvforstærkende. Den kognitive terapi handler om at nu går vi ind og udfordrer de tanker der fører til angst. Stille og roligt, meget systematisk, en tanke af gangen. Samme systematiske metode hver gang. Så det der sker hen over et vist antal samtaler, er at vi ser at nogle af de tanker der førte til angst for blot nogle få uger siden, de spiller ikke længere den store rolle. De fører ikke længere til angst.

Når angsten bliver mindre

Skridt for skridt får vi fældet nogle træer i skoven, og inden længe er det et tydeligt at vi står i en lysning. Der er ikke længere lige så meget angst. Vi går videre med at omstruktuere tanker som volder angst. Ud over at vi skridt for skridt får nedbragt mængden af angstvoldende tanker, så får du også lært metoden vi gør det med. Det er en vigtig pointe. Som nævnt, metoden er den samme hver gang. Metoden bliver indøvet og bliver til et redskab for dig.

Der sker det, at du får opbygget en ny færdighed omkring det at håndtere tanker som volder angst. Det er lidt ligesom at lære et sprog. Når man har øvet sig længe nok, så på et tidspunkt kan man det. På et tidpunkt bliver det en automatisk handling i ens sind, at når man opdager angstvoldende tanker, så gør man sådan og sådan. Man får udviklet redskaber, viden og erfaring i forhold til at håndtere angst.

Når man på den måde får ryddet op i de tanker som fører til angst, så kan der begynde at opstå en ny følelse af selvtillid i forhold til angsten. Man kan simpelthen se at man er ved at få lært at håndtere det. Og det der kunne se helt uoverskueligt ud, til at begynde med, det er ikke længere så uoverskueligt. Når sindet begynder at have en rutine der virker omkring det at håndtere angst, så ser vi tit det, at den lange liste vi startede med at have over tanker og situationer der gav angst, den liste er blevet mindre. Den bliver mindre dels fordi vi har løst nogle af problemerne.

Men det interessante her er, at der også tit sker det, at nogle af de ting som stod på listen, og som vi endnu ikke er kommet til at arbejde med, dem kan vi også godt sætte streg over. De volder ikke angst længere. Det er som om, at når vi først får sat processen godt igang, så kan den nærmest begynde at arbejde af sig selv. Det er næsten altid sådan, at vi i sidste ende ikke behøver at arbejde med alle de områder du måske så som angstvoldende situationer da vi begyndte, fordi situationen ændrer sig undervejs. Når vi får omstruktureret nogle af de slemme angstvoldende tanker, og du får lært metoden til det, så ændrer billedet sig.

Angstens mekanik

Når man arbejder med kognitiv terapi, så får man lært nogle basale faktuelle ting om hvordan angsten som fænomen udspiller sig i tankerne, følelserne, kroppen og nervesystemet. Når man forstår angstens system, og den nærmest mekaniske måde den udfolder sig på, og man har redskaber, så kan det være relativt simpelt at komme af med angsten. Komme af med angsten i den betydning, at vi får den bragt ned på et almindeligt normalt niveau, hvor den ikke længere begrænser os i vores liv.

Vi kan kombinere det nye vi får lært i den kognitive terapi, med at lave nogle eksperimenter med nogle nye måder at handle på, når vi møder angsten. Eksperimenter med at udvikle en ny og mere hensigtsmæssig adfærd. Hvis vi konfronterer angsten i små passende portioner, i stedet for at løbe væk fra den, så begynder den at aftage i styrke.

Hvor lang tid tager et terapiforløb omkring angst?

Uanset om man har fået et problem med angst for nylig, eller det har måske stået på i mange år, så er det ofte sådan, at det kan være relativt let at komme angsten til livs. Det kan være ret almindeligt at et terapiforløb omkring angst ikke varer særlig længe. De fleste forløb ligger indenfor 6-15 samtaler.

Når det drejer sig om panikangst, så har vi sommetider meget korte forløb. Et forløb omkring panikangst er ofte afsluttet på 5-8 samtaler. Kognitiv adfærdsterapi er den mest effektive metode til at komme af med panikangst, som vi kender til i dag.

Man selvfølgelig ikke forudsige det præcist på forhånd, for vi er alle forskellige, og skal lære tingene på hver vores egen måde og i vores eget tempo. Men generelt er forløb omkring angst relativt kortvarige og hvis den metode der er anvendt til at nedbringe angsten er kognitiv adfærdsterapi, så er behandlingen som regel effektiv og holdbar.

Når jeg arbejder med angst med mine klienter, så lægger jeg op til at vi arbejder med tingene fra flere forskellige vinkler. Det er centralt i samtalerne omkring angst, at vi får nogle basale elementer fra kognitiv adfærdsterapi på plads. Arbejde med kroppen og kosten kan også spille en rolle. Redskaber til afspænding kan spille en stor rolle. Afhængigt af min klients temperament tilpasser vi tingene så vi får en model der fungerer for ham eller hende.

Sammenhæng mellem angst og stress

Angst kan have en sammenhæng med stress. Hvis man er stresset, og særlig hvis man har været det gennem længere tid, så er ens nervesystem i en tilstand, hvor man nemmere får angst. Angst og stress løber jo i det samme nervesystem og i vid udstrækning i de samme stress- og alarmhormoner. På den måde fungerer et højt niveau af stress over længere tid nemt som en faktor der disponerer én for angst. Eller sagt på en anden måde, hvis man er en person som har let til at få angst, så har man meget lettere til det når man er stresset.

Derfor giver det mening at man giver noget opmærksomhed til sit liv i forhold til det med stress. Hvis man har et lavere generelt stressniveau eller anspændthedsniveau i sit liv, så er man mere robust overfor angst.

Der er mange ting man kan have som elementer i sit liv, som hjælper til at reducere ens stressniveau, som ikke har noget særlig direkte med psykologi at gøre. For eksempel at holde sig i form fysisk. Kosten kan spille en rolle. Ens sociale netværk og kvaliteten af de forhold man har til venner spiller en rolle. Og det kan i høj grad spille en rolle hvis man lærer sig nogle redskaber til afspænding og meditation. Meditation og dybdeafspænding kan være game changer i forhold til stress på den lange bane. Hvis min klient er interesseret i meditation, så tage det ind i forløbet.

At fjerne angstens tabu

Psykiatrifonden har igennem en årrække arbejdet på at fjerne det tabu der har været i det danske samfund omkring depression. Det havde de god success med. Efter samme model, hvor Psykiatrifonden tager ud og informerer om angst, har de nu også i en årrække arbejdet på at nedbryde det tabu eller stigma der har været omkring angst.

Der er mange gode kilder til informtion om angst, hvis du ønsker at vide mere. For eksempel på den offentlig portal sundhed.dk kan du finde flere gode artikler om angst.

Psykolog med speciale i angstbehandling

Min baggrund for at arbejde med angst er, at jeg har taget en solid efteruddannelse indenfor kognitiv terapi og et godt antal kurser indenfor området. Den kognitive tilgang er min primære metode til arbejde med angstbehandling. Jeg kombinerer den kognitive terapi med redskaber til afspænding og meditation, hvis min klient er interesseret i det.

Arbejdet med stress, angst, depression og lavt selvværd har været de primære specialer for mig gennem en længere årrække.

Hvordan kommer jeg igang?

Hvis du oplever at du har et problem med angst, og har brug for at tale med en psykolog med speciale i angst behandling, så er du velkommen til at sende en mail eller skrive en besked fra kontaktsiden. Jeg vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt, og så tager vi den derfra.

Alle forløb hos mig foregår online med de fordele det indebærer.