Meditation i forhold til terapi

Meditation er ikke terapi. Terapi er ikke meditation. Det er meget vigtigt at være helt klar på det punkt og se det som to forskellige discipliner. Når det er sagt, så kan meditation spille en væsentlig rolle i sammenhæng med terapi. Den kan så at sige forstærke effekten af den psykologfaglige side af tingene, i kraft af at man gennem meditation udvikler sin opmærksomhed og sit selvkendskab.

Meditation i forhold til stress

Meditation kan give en værdifuld støtte hvis vi har en situation med stress. Stress handler jo om at vi ressourcemæssigt er kørt ned, er blevet udtrættet, og samtidig er vi anspændte. Meditation og dybdeafspænding kan spille en meget helbredende rolle i forhold til at få hvilet ud, få hvilet i bund og komme til hægterne igen. Meditation kan hjælpe til at give slip på anspændthed og genoplade batterierne.

I forhold til at håndtere stress i livet, som vi jo undgåeligt løber ind i med jævne mellemrum, så kan meditation være rigtig godt at kende til. Det kan hjælpe til at man kontinuerligt er bedre til at monitorere sit niveau af stress og anspændthed. Man bliver så at sige bedre rustet til at mærke hvornår man flytter sig fra det grønne til det gule felt, og hvornår man bevæger sig ind i det røde. Man bliver bedre til at mærke hvornår det bliver for meget. Samtidig bliver man også bedre til meget direkte og konkret at reducere sit stressniveau.

Mindfulness er en meget udbredt måde at arbejde med at komme af med stress. Du kan downloade Mindfulness lydfiler under Downloads her på dette website.

Meditation i forhold til angst

Stress og angst, set fra kroppens og nervesystemets perspektiv, udfolder sig i en vis udstrækning i de samme baner. Den neurokemiske side af øget anspændthed og vagtsomhed involverer et højere niveau af hormonerne adrenalin og kortisol. Det har stress og angst til fælles.

Når vi har at gøre med angst, så spiller tankerne en stor rolle i forbindelse med angstanfald og angsten i det hele taget. Her kan meditation give en støtte i kraft af at vi gennem meditationstræningen bliver bedre til at få øje på hvad der sker i vores tankeverden. Vi optræner også en øget styrke i forhold til at kontrollere vores opmærksomhed. Det kan være en stor hjælp for eksempel i forhold til opstart af et angstanfald, hvis man er god til med fast hånd at placere opmærksomheden på noget som ikke volder angst, i stedet for at lade angsten galloppere afsted med opmærksomheden.

I forhold til angst kan det at lære nogle redskaber til dybdeafspænding spille en væsentlig rolle for reduktion af angsten. Når vi går ind gennem dybdeafspænding og sænker nervesystemets gennerelle anspændthedsniveau, så skal der mere til for at udløse et angstanfald, eller blot en oplevelse af ængstelighed. Ængsteligheden bliver til mer’, så at sige, hvis det sker på toppen af at man allerede er meget anspændt.

Meditation alene kan ikke levere angstbehandlingen. Den kognitive terapi kan levere angstbehandlingen. Meditation kan støtte ens grundlæggende mentale færdigheder i forhold til at håndtere de kognitive redskaber vi benytter i angstbehandlingen. Meditation kan således være en støtte i forhold til det kognitive arbejde.

Forskning fra Aarhus Universitet viser at unge mennesker med socialangst, som følger et otte ugers kursus i Mindfulness, har lige så god effekt af det, som en tilsvarende gruppe der følger et almindeligt forløb af kognitiv terapi.

Meditation i forhold til depression

I forhold til depression kan meditation spille en væsentlig rolle i kraft af at man gennem meditationstræningen udvikler sin evne til at observere og kontrollere hvad man tænker på. Eller rettere, hvad man giver sin opmærksomhed til. Om man giver den til negative tanker, eller om man for eksempel placerer den på åndedrættet, eller på noget andet.

Gennem meditation udvikler man helt generelt en højere grad af kontrol over sin opmærksomhed. Det kaster mange ting af sig psykologisk set. Man bliver bedre til at opdage hvad det er for tanker man gør sig.

En af de faktorer der spiller en central rolle i udvikling og vedligehold af depression, som den lidelsesfulde tilstand den er, er tankernes tendens til at “ruminere” som det hedder. Man kunne også sige “tygge drøv” på negative tanker. At hjernen ustandseligt er optaget af og repeterer de samme negative tanker igen og igen. Meditation er et effektivt redskab til at bryde denne tendens til ruminering. Man kan som regel begynde at mærke effekten af det allerede efter få timers meditationstræning.

Meditation alene kan ikke levere en fuld behandling af depression. Kognitiv terapi alene kan levere en fuld behandling af depression. Kognitiv terapi støttet af meditation er en meget effektiv tilgang til behandling af depression. Hvis man er løbet ind i en depression, så er det en rigtig god ide at få lært at meditere samtidig med at man har et forløb hos en veltrænet kognitiv psykolog.

Meditation i forhold til lavt selvværd

Som nævnt på siden om lavt selvværd, så er der en tæt sammenhæng mellem stress, angst og depression, og så lavt selvværd. Derfor kan vi trække de pointer vi har omkring hvad meditation kan gøre for stress, angst og depression ind her omkring hvad meditation kan gøre i forhold til at arbejde med at reducere lavt selvværd.

Undervisning i meditation

Der er mange måder at lære om meditation. En af måderne er at jeg underviser i det. Jeg har afholdt kurser i meditation online for enkeltpersoner siden 2016. Det havde jeg egentlig ikke forestillet mig at man kunne gøre med et godt resultat, inden jeg gik i gang med det. Men det har vist sig at fungere rigtig fint.

Hvis du tænker det kunne være en god løsning for dig at lære meditation online ved et personligt kursus hos mig, så er du velkommen til at sende mig en email eller sende en besked fra kontaktsiden. Vi aftaler indledningsvis hvad du kunne tænke dig at få ud af det, og hvor mange timer du har lyst til at investere i det. Jeg planlægger derefter et individuelt forløb for dig, tilpasser det dine ønsker og behov, og vi kan i øvrigt justere undervejs.