Lavt Selvværd

Lavt selvværd

Når selvværdet er lavt, er man især præget af dårligt humør, fordi man sidder fast i sine negative tanker og følelser omkring sig selv. Det kan være svært at vise empati og leve sig ind i andres tanker og følelser, fordi man har så meget fokus på sig selv og sin egen smerte.

Psykolog med speciale i lavt selvværd

Lavt selvværd er er en følelse af at man ikke helt slår til, at man føler man ikke er god nok. Man føler måske at man er mindre værd end andre mennesker.

Lavt selvværd hænger tæt sammen stress, angst og depression. Man kommer ikke udenom at arbejde med lavt selvværd hvis man arbejder med de tre områder. Stress, angst og depression kan fungere på nogle måder der også trækker lavt selvværd ind i billedet. Eller, hvis der er en dominerende tilstedeværelse af lavt selvværd hos en person, så finder vi meget ofte på samme tid et vist niveau af stress, angst og depression.

Nogle klienter kan have et problem med lavt selvværd som en selvstændig problemstilling, og man finder samtidig lavt selvværd som en del af symptombilledet specielt indenfor depression, og i en vis udstrækning også indenfor stress og angst. På den måde ligger lavt selvværd, stress, angst og depression i samme psykologiske landskab så at sige.

Indenfor den kognitive psykologi taler man sommetider om “de fire fætre og kusiner” af stress, angst, depression og lavt selvværd. Det er ofte sådan, at hvis man har en af dem på besøg, så får man ofte også besøg af en eller flere af de andre. Eller man kunne sige at tingene så at sige kan “spilde over” ind i de andre områder.

Overlæge Bo Netterstrøm fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, vurderer at der potentielt er 300.000-400.000 mennesker i Danmark, der har lavt selvværd som problem.

Sammenhæng mellem lavt selvværd og stress, angst og depression

På sin vis kunne man se lavt selvværd som en mild til moderat depression, hvor de særlige negative tanker der spiller en rolle, har noget at gøre med negative tanker om én selv. Og, det forholder sig sådan, at nogle af de områder man ser på som symptomer på depression, har at gøre med netop en øget grad af lavt selvværd.

Der kan være situationer, hvor det lave selvværd er det primære problem, og at det giver en form for slagside i ens psykologi, hvor man permanent går med en tendens til at vedligeholde negativ tænkning om sig selv. Hvis man så oven i kommer ind i en fase i ens liv, hvor der for eksempel er meget arbejdspres, eller der sker en form for krise i ens parforhold eller noget andet, så kan man være mere tilbøjelig til at glide længere ind i negativ tænkning.

Den måde vi arbejder med lavt selvværd kan minde en del om måden vi arbejder med depression. Det tager ofte længere tid at arbejde med at komme ordentlig ud af en problematik med lavt selvværd. Det er ikke for at sige at det er værre eller mere dramatisk at have lavt selvværd sammenlignet med depression, tværtimod er det ofte lidt mindre akut dominerende for en person end en depression er. Men det har noget at gøre med at de negative tanker man går og gør sig, og som ligger bag lavt selvværd, kan være lidt mere sejlivede at få bugt med.

Hvordan starter et forløb op omkring lavt selvværd?

Et forløb omkring lavt selvværd starter sædvanligvis med at vi får kortlagt dit indre landskab omkring lavt selvværd, og vi ser på hvordan det står til i de tilstødende områder stress, angst og depression. Herved danner vi os et overblik over hvad der fylder mest for dig her og nu, og hvordan selvværds problematikken eventuelt hænger sammen med andre områder.

Vi skal have introduceret den arbejdsmetode der kaldes kognitiv terapi, med alt hvad det indebærer. Vi skal have sat gang i optræningen af en nye indre færdighed til at kunne få øje på hvor og hvornår man tænker negative tanker om sig selv, og lige præcis hvad det er man tænker. Det er som regel noget vi skal lære.

Vi går hurtigt igang med at fokusere meget direkte på den negative selvopfattelse. Vi identificerer den negative tænkning, de negative tanker og går så at sige ind i en argumentation med de negative elementer af din selvopfattelse.

Sund logik kan løfte selvværdet

Der er altid en form for bagvedliggende logik i tingene. Tanker, følelser, adfærd, erindringer og livserfaringer hænger sammen i en form for netværk inde i hjernen.

På samme måde som man kan sige at der er en form for logik i tingene, når man har visse tanker som resulterer i lavt selvværd, så virker logikken også i den retning, at tankerne der fører til lavt selvværd responderer på gode argumenter. Hvis vi går ind og piller det lave selvværds argumenter i stykker, skridt for skridt, og erstatter det med mere realistiske og balancerede argumenter, så begynder isen at give sig.

Det er som om, at hvis den del af os, som før troede på at det er sandt at jeg er dårlig eller mindre værd end andre på det og det område, pludselig kan rimeligheden i argumentet for, at “jamen, det passer altså ikke!”, og så giver det slip. Vi går jo ikke rundt og tror på noget som vi ved ikke passer. Det bedre argument vinder.

Mit job som psykolog i sådan et forløb er ikke at bombardere dig med en masse positiv tænkning. Det ville næppe være særlig langtidsholdbart for dig. Det er mere et spørgsmål om at vi i fællesskab udfordrer din tankeverden til at finde anderledes måder at se tingene på. Anderledes i retning af mere positive og samtidig mere realistiske!

Der sker tit det, når vi går med vores egne tanker, for eksempel omkring lavt selvværd, som man jo ofte ikke er specielt stolt af, og som man jo ofte ikke deler med nogen andre, ja, der kan nemt ske det at de tanker er ikke altid særlig realistiske. Men så længe man tror på dem, så virker de underminerende på selvværdet.

Kognitiv adfærdsterapi sat ind overfor lavt selvværd

Man kunne sige, at den kognitive adfærdsterapi, sat ind overfor lavt selvværd, handler om at man arbejder på at støtte klienten i at holde op med at tro på sine egne negative tanker om sig selv, og i stedet udvikle nogle mere hensigtsmæssige og realistiske tanker om sig selv, som man føler er mere rimelige og realistiske at tro på.

Og her er det så at tidsfaktoren spiller ind. Det kan somme tider tage noget tid at få ordentlig øje på hvad det lige præcis er for nogle negative tanker vi gør om os selv. Og når vi har fået øje på dem, kan de være at vi skal ind og argumentere med dem i flere omgange. Og så ender tingene med at tage noget tid.

For nogle klienter kan det være hjælpsomt at lære et basalt niveau af meditation, som en del af værktøjskassen til at bevæge sig ud af lavt selvværd. Meditation kan virke i retning af skærpe effektiviteten af kognitiv terapi. Det kan hjælpe en til at blive bedre til at opdage de negative tankemønstre, som spiller en rolle i opretholdelsen af lavt selvværd.

Hvor lang tid tager et forløb omkring lavt selvværd?

Et terapiforløb hos mig omkring lavt selvværd starter ofte op med at vi ses en gang om ugen i en måneds tid. Allerede efter en måneds tid kan det være vi går over til kun at ses hver anden uge. Et par måneder senere gør vi kadencen længere og ses måske hver tredje uge. Og her bliver det tit liggende, at ses omtrent hver tredje uge indtil hele forløbet måske har taget et halvt til et helt års tid.

Det er min erfaring at langt de fleste som har en problematik med lavt selvværd, kan komme helt og aldeles af med det. Og hvis ikke komme helt af med det, så få det reduceret til et niveau hvor det er noget man kan leve med og som ikke længere begrænser en i ens liv.

Hvordan kommer jeg igang?

Hvis du tænker at du måske har et problem med lavt selvværd, og har brug for at tale med en psykolog med speciale i behandling af lavt selvværd, så er du velkommen til at sende en mail eller skrive en besked fra kontaktsiden. Jeg vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt, og så tager vi den derfra.

Alle forløb hos mig foregår online med de fordele det indebærer.